• koncepcje programowo - przestrzenne

Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura
Urbanistyka i architektura    

  • projekty urbanistyczne dla zespołów zabudowy

Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura  

  • projekty zagospodarowania terenów, w tym obszarów przestrzeni publicznych

Urbanistyka i architektura    

  • projekty przekształceń terenów zdegradowanych, w tym poeksploatacyjnych

Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura   

  • projekty podziałów geodezyjnych

Urbanistyka i architektura Urbanistyka i architektura   

  • koncepcje oraz projekty architektoniczno – budowlane – projekt konkursowy (konkurs na aquapark Ustka, przedszkole Gniew)