Posiadamy doświadczenie z zakresu wykonywania kompleksowych koncepcji programowo-przestrzennych dla dużych terenów inwestycyjnych. Koncepcje powstają jako opracowania towarzyszące planom miejscowym, bądź jako samodzielne opracowania stanowiące ofertę inwestycyjną inwestora. Dodatkowo oferujemy usługi związane z projektowaniem architektonicznym w oparciu o współpracę z projektantami zewnętrznymi.

Nasza oferta obejmuje:

  • koncepcje programowo - przestrzenne
  • projekty urbanistyczne dla zespołów zabudowy
  • projekty zagospodarowania terenów, w tym obszarów przestrzeni publicznych
  • projekty przekształceń terenów zdegradowanych, w tym poeksploatacyjnych
  • projekty podziałów geodezyjnych
  • koncepcje oraz projekty architektoniczno - budowlane