• Jaszczuk-Skolimowska B., 1999. „Starogard Gdański ”stare miasto” – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, [w:] „Gospodarka przestrzenna gmin i odnowa miast”, materiały konferencyjne: IV Krakowska Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej o/Kraków, Kraków (współautor)
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2002. „Dlaczego dziedzictwo kulturowe nie jest (dotąd, na razie?) dźwignią rozwoju miasta – przykład Starogardu Gdańskiego – przypadek trudny, ale może nie beznadziejny…” oraz „Ustka. Wykorzystanie walorów dziedzictwa dla rozwoju miasta i uzdrowiska oraz dla tzw. usteckiego „waterfrontu”, materiały z seminarium Forum Rewitalizacji „Przyszłość „małych miast z charakterem” a dziedzictwo kulturowe” GNIEW- 29-30.09.2002, (współautor)
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2004. „Identyfikacja zasobów dziedzictwa kulturowego wsi i zasad właściwego planowania przestrzennego na terenach wiejskich” [w:] „II Polski Kongres Odnowy Wsi”materiały kongresowe, konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk-Szymbark (współautor)
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2004. „Praktyka studencka jako element „Odnowy Wsi” [w:] Konferencja regionalna Odnowy Wsi, materiały konferencyjne, konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Starogard Gdański
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2006. „Dobra praktyka planowania przestrzennego” [w:] Ochrona krajobrazu, rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, s. 13-21
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2006. „Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy mieszkaniowej – zapisy w planach miejscowych dla terenów wiejskich” [w:] Odnowa polskiej wsi (pod red. Witolda Czarneckiego i Danuty Karolczuk), Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, s.214-219
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2008. rozprawa doktorska „Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miasta w systemie planowania gminnego i lokalnego”, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2009. „Tereny zieleni w mieście na przykładzie miasta uzdrowiskowego Ustka”, materiały konferencyjne ogólnopolskiej konferencji Architektura kurortowa 24-25 kwietnia 2009 Połczyn Zdrój, Szczecin, s. 291-298
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2009. „Plan miejscowy fragmentu Pelplina jako pierwszy krok do odnowy centrum małego miasta” [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce 1990-2007-2015,(pod red. Joanny Poczobut), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 361-372
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2009. „Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miasta w systemie planowania gminnego i lokalnego”, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2009. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na Pomorzu z perspektywy warsztatu urbanisty” [w:] Współczesne kształtowanie przestrzeni publicznej województwa pomorskiego (pod red. Anny Golędzinowskiej) Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, s. 23-37 (współautor)
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2010. „Projektowanie nowych przestrzeni publicznych małego miasta na przykładzie Pelplina”[w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych (pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek, wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 266-273,
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2011. „Problemy lokalizowania infrastruktury energetycznej w krajobrazie otwartym” [w:] Contemporary rural landscape (pod red. R. Cielatkowska i J. Poczobut), Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Tuchola, s. 85-90
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2012. „Nowa jakość przestrzeni centrum małego miasta” [w:] Przestrzeń publiczna małych miast (pod red. K. Heffnera i T. Marszała) Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 147-156
 • Jaszczuk-Skolimowska B., 2012. „Jakość przestrzeni małego miasta w aspekcie planowanych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych otoczenia” [w:] Przyszłość miasta – miasta przyszłości, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 331-336