• Studia lokalizacyjne inwestycji energetycznych

Projektowanie dla energetyki    

  • Analizy stanu prawnego możliwości lokalizacji inwestycji energetycznych

Projektowanie dla energetyki    

  • Analizy systemowych powiązań energetycznych nowych inwestycji

Projektowanie dla energetyki    

  • Studia struktury przestrzennej z uwzględnieniem inwestycji energetycznych

Projektowanie dla energetyki Projektowanie dla energetyki   

  • Analizy wpływu inwestycji energetycznych na krajobraz
  • Opinie oraz ekspertyzy urbanistyczne
  • Współpraca z projektantami branży elektroenergetycznej
  • Opracowania planistyczne dla lokalizacji inwestycji energetycznych

Projektowanie dla energetyki Projektowanie dla energetyki Projektowanie dla energetyki