Specjalizujemy się w wykonywaniu opracowań urbanistycznych z zakresu projektowania urbanistycznego oraz planowania przestrzennego, a także prawnego przygotowania inwestycji, zwłaszcza z zakresu elektroenergetyki. Oferujemy także usługi z zakresu architektury krajobrazu. Dodatkowo wykonujemy również koncepcje i projekty architektoniczne.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu opracowań w różnych skalach obejmujących duże studia regionalne, opracowania dla terenów wiejskich, projekty i studia dla obszarów miejskich, projekty zespołów zabudowy oraz koncepcje i studia urbanistyczne przedprojektowe.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedza z zakresu planowania przestrzennego pozwala nam na zaoferowanie dodatkowych usług związanych z doradztwem inwestycyjnym z zakresu prawodawstwa planistycznego, terenochłonności oraz analiz wykonalności projektów.

Oferujemy usługi o charakterze kompleksowym obejmujące nadzór w wykonaniu dokumentacji, opracowań branżowych oraz negocjacje z decydentami i urzędami. Naszym celem jest przygotowanie opracowań umożliwiających realizację Państwa planów.