Dostrzegając problemy energetyczne naszego regionu oraz realizując zadania stawiane przed Polską w zakresie elektroenergetyki aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu prawnym terenu pod realizację różnorodnych inwestycji energetycznych. Od 2004 r. wykonaliśmy analizy dla inwestorów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych. Uczestniczymy również w przygotowaniu projektowym inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w tym linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych, a także takich nowatorskich przedsięwzięć jakim jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokich napięć o długości 65 km, łącząca systemy energetyczne dwóch województw. Jesteśmy autorami opracowań planistycznych przygotowujących do realizacji elektrownię konwencjonalną o mocy 2000 MW – pierwszą tak dużą w Polsce północnej i jedyną nowoprojektowaną w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce.

Nasza oferta obejmuje:

  • Studia lokalizacyjne inwestycji energetycznych
  • Analizy stanu prawnego możliwości lokalizacji inwestycji energetycznych
  • Analizy systemowych powiązań energetycznych nowych inwestycji
  • Studia struktury przestrzennej z uwzględnieniem inwestycji energetycznych
  • Analizy wpływu inwestycji energetycznych na krajobraz
  • Opinie oraz ekspertyzy urbanistyczne
  • Współpraca z projektantami branży elektroenergetycznej
  • Opracowania planistyczne dla lokalizacji inwestycji energetycznych