DOM

GŁÓWNI PROJEKTANCI

mks.jpg

mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk – generalny projektant architekt-urbanista
uprawnienia urbanistyczne nr 1334/93
wpis na listę członków POIU pod nr G-006/2002
m.kielb-stanczuk@pprdom.pl

Prezes firmy DOM sp. z o.o., kieruje firmą od jej założenia w 1991 roku, autorka licznych opracowań i ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Gdańsk. Pełniła funkcje m.in. członka zarządu Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, członka Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Akredytowany doradca w projekcie wspierania samorządów lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know - How w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu dobrych praktyk planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz dla instytucji państwowych. W 2013 r. została odznaczona przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej odznaką honorową "ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA".

bsj.jpg

dr inż. arch. Barbara Jaszczuk – Skolimowska – projektant architekt-urbanista
uprawnienia urbanistyczne nr 1540
wpis na listę członków POIU pod nr G-005/2002
b.jaszczuk-skolimowska@pprdom.pl

Od 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa firmy DOM sp. z o.o., autorka opracowań i koncepcji urbanistycznych, członek władz Północnej Okręgowej Izby Urbanistów oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Gdańsk, autorka artykułów oraz opracowań naukowych z zakresu urbanistyki. W roku 2009 wydała książkę z zakresu urbanistyki p.t. „Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego”. Wykładowca przedmiotu „Przykłady Dobrej Praktyki” w ramach podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz nauczyciel akademicki na kierunku Architektura Krajobrazu w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

mgr inż. arch. Mariola Kowalkowska – projektant architekt-urbanista

m.kowalkowska@pprdom.pl

specjalizacja:koncepcje urbanistyczno-architektoniczne

PRACOWNICY BIURA

Jadwiga Bielińska – księgowa

mgr inż. Marta Dąbrowska – asystent projektanta; specjalizacja: analiza krajobrazu i ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie terenów zieleni

mgr inż. arch. Małgorzata Dziewulska - asystent projektanta

mgr inż. Karol Maliszewski - asystent projektanta

mgr Karina Mańkowska – asystent projektanta

mgr Aleksandra Nowicka – asystent projektanta

Justyna Smukała – asystent zarządu

mgr Karolina Suchojad – asystent projektanta

mgr Katarzyna Szalewska – asystent projektanta; specjalizacja: prognozy skutków finansowych