• analizy chłonności terenu

Doradztwo i ekspertyzy Doradztwo i ekspertyzy   

  • studia wykonalności inwestycji
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach planistycznych
  • doradztwo z zakresu prawodawstwa planistycznego w kontekście procesów inwestycyjnych
  • szkolenia z zakresu gospodarki przestrzennej