Oferujemy wykonanie usług związanych z obsługą prawną oraz planowaniem inwestycji budowlanych. Nasze ekspertyzy pozwolą na ocenę planów inwestycyjnych pod kątem ustaleń i ograniczeń planistycznych oraz prawnych. Nasze analizy pozwolą także na ocenę możliwości zagospodarowania terenu pod kątem intensywności zabudowy oraz przeznaczenia. Doradzimy Państwu jakie kroki należy podjąć aby zrealizować Państwa plany.

Oferta firmy w zakresie doradztwa obejmuje:

  • analizy chłonności terenu
  • studia wykonalności inwestycji
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach planistycznych
  • doradztwo z zakresu prawodawstwa planistycznego w kontekście procesów inwestycyjnych
  • szkolenia z zakresu gospodarki przestrzennej