• Studium walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu

Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu

  • Inwentaryzacja terenów zieleni
  • Koncepcje zagospodarowania terenów zieleni

Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu
Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu   

  • Analizy przedprojektowe

Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu   

  • Projekty obiektów architektury krajobrazu, m.in. projekt cmentarza komunalnego w Szczecinku autorstwa: M. Arczyńska, Ł. Pancewicz, K. Szykowny, B. Zgórska

Architektura krajobrazu